Infografika to wizualne przedstawienie danego tematu z jak najmniejszą liczbą słów.

Już sama nazwa infografika wyjaśnia znaczenie – informacje przedstawione graficznie. Tego typu grafiki tworzy się, aby wzbudzić zainteresowanie odbiorców oraz w łatwy i szybki sposób przekazać informacje. Infografiki nie zawierają dużej ilości tekstu, dlatego też stały się tak popularne wśród wielu odbiorców, którzy wolą obrazki od długiego tekstu. 

Infografiki sprawdzą się w momencie, kiedy autor chce wzbudzić zainteresowanie danym tematem, chce zwrócić uwagę na jakiś problem, przedstawić dane i statystyki, wypromować dany produkt czy markę. 

Każda infografika powinna zawierać nagłówek, grafikę, krótkie opisy i tło. Warto zwrócić uwagę, że nie powinno się przekraczać 330 słów w danej infografice. Tutaj ważniejszy jest obraz, nie tekst. Jednak dane, które zostaną zawarte muszą być prawdziwe i spójne z dobraną grafiką. Oczywiście nie należy przesadzać również z ilością obrazów, która ma znaleźć się na infografice. Przekazywana treść musi być przejrzysta i czytelna. Zbyt duża ilość obrazków, wprowadzi chaos i może zostać źle zinterpretowana przez odbiorców.  

datareportal.com/reports/digital-2021-poland

O czym warto pamiętać tworząc infografikę?

  • Grafika ponad tekst – dobrze dobrana grafika zastąpi długi tekst. Infografiki skupiają się na umieszczaniu trafnych obrazków. Warto pamiętać, aby tekst nie przekraczał określonej liczby słów. 

  • Poznaj odbiorców – zapewne każda infografika ma dotrzeć do danej grupy odbiorców. Tworząc taki przekaz warto mieć na uwadze, do kogo skierowana ma być dana infografika. 

  • Temat – może wydawać się banalne, jednak temat musi być spójny zarówno z tekstem jak i dodaną grafiką

  • Dane zawarte w infografice – muszą być sprawdzone i przedstawione w prosty i zrozumiały dla odbiorców sposób

  • Obrazy – nie może być ich zbyt dużo. Umiar w tworzeniu infografiki jest kluczowy. Głównie skupiamy się na obrazkach, ale warto nie przesadzić z ich ilością. 

  • Kreatywność – każda infografika ma na celu skupienie uwagi odbiorców. Kreatywność autora zapewni sukces infografice. Im jest ciekawsza wizualnie, tym zapewne szybciej przykuje uwagę odbiorców.